Search This Blog

Wednesday

मृत्यूला स्पर्श करण्याचा सरस गडावरचा थरारक अनुभव । Sarasgad Fort | Pali cha Killa |

Sarasgad (Marathi: सरसगड किल्ला) fort is situated near village Pali in the Raigad district of Maharashtra. Pali lies about 10 kilometres East of Nagothane along the Nagothane-Khopoli road. This fort height from sea level is 490 meters.


Sarasgad Fort is the twin of Sudhagad Fort. It can be identified by its four pinnacles and thus was mainly used as a watch place to check the surrounding region. The construction of the fort is now not in a good condition but the huge rock steps are something to be seen. On the way from the south, there are 111 steps carved in stone. The door from this side is known as 'Dindi darvaja'. There are two routes that lead to the top of this fort from Pali.गडावर जाण्याच्या वाटा


पाली गावाला लागूनच असलेला सरसगड त्याच्या कातळमाथ्यामुळे अधिकच बेलाग झालेला आहे. समुद्रसपाटीपासून ४४४ मीटर उंचीच्या सरसगडावर जाण्यासाठी पाली गावातून उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन बाजूंनी मार्ग आहे. उत्तरेकडील वाट तलई या लहानशा गावातल्या रामआळीतून गडावर जाते. गणपती मंदिराजवळून म्हणजे देऊळवाड्याकडून जाणारी वाट चांगलीच रुळलेली आहे. एका वाटेने चढून दुसऱ्या वाटेने उतरणेही सोयीचे आहे. दक्षिणेच्या बाजूकडील कातळमाथ्याला एक मोठी नाळ आहे. नाळेतून ९६ भक्कम पायऱ्या चढल्यावर मुख्य दरवाजा येतो. मध्यभागी असण्याऱ्या वाटोळ्या सुळक्याभोवती चक्कर मारता येते. या ५० मीटर उंचीच्या बालेकिल्ल्याच्या तळाशी टाकी, तळी, कोठ्या, गुहा, तालीमखाने आहेत. याच गुहांमधे पांडवानीही वस्ती केली होती असे म्हणतात.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts